Informatie

Principe en voordelen


Principe en voordelen

Het principe van het Hoogfrequent lassen berust op diëlektrische verwarming van het te lassen materiaal. Het te lassen materiaal wordt tussen twee metalen platen (de elektroden) aangebracht waarna een Hoogfrequent spanning op de platen wordt aangesloten. Hierdoor worden de moleculen in het materiaal in trilling gebracht hetgeen tot opwarming tot de smelttemperatuur zal leiden. Door twee lagen materiaal tegelijkertijd in het Hoogfrequent veld te brengen en ze op elkaar samen te persen zullen de lagen met elkaar versmelten en zal een sterke lasverbinding gevormd worden.

Sommige materialen warmen in een Hoogfrequent veld beter op dan andere materialen, en zijn daardoor beter geschikt voor Hoogfrequent lassen. Dit heeft te maken met de mate waarin de moleculen van het materiaal zich in trilling laten brengen door het Hoogfrequent veld. Dit geeft men aan met de verliesfactor van het materiaal. Hoe hoger de verliesfactor van het materiaal, hoe gemakkelijker het materiaal met Hoogfrequent lasbaar is. Bijzonder goed lasbaar zijn thermoplastische kunststoffen als PVC en PU; deze materialen worden dan ook bij uitstek met Hoogfrequent lasmachines gelast. Veel minder goed Hoogfrequent lasbaar zijn bijvoorbeeld PE en diverse harde kunststoffen.

Het grote voordeel van Hoogfrequent lassen is de snelheid: omdat het materiaal van binnenuit verwarmd wordt vindt de versmelting zeer snel plaats, vaak al binnen enkele seconden. Bij alle andere soorten verwarming, zoals met gloeidraden, hete lucht of infrarood straling, moet de warmte van buitenaf worden toegevoerd. Hierbij moet de warmte eerst door het materiaal heendringen.